UPPROP!

Undertecknade stiftare har beslutat att den 2 september 2019 bilda en insamlingsstiftelse, Elise Lindqvists hjälpfond.

De medel som inflyter efter detta upprop skall som en självständig förmögenhet främja stiftelsens ändamål, som är att bedriva opinionsbildande och stödjande arbete i samhället för att motverka sexuella övergrepp, prostitution och människohandel.

För att uppfylla sitt ändamål skall stiftelsens bedriva verksamhet genom att:

  1. Samla in medel för att bistå människor i utsatthet, exempelvis människor som varit utsatta för prostitution eller människohandel,
  2. Stödja personer och organisationer som genom sitt arbete hjälper och skyddar utsatta människor och har särskilt fokus på bekämpande av sexuella övergrepp, prostitution eller människohandel,
  3. Driva eller stödja boende för människor i utsatthet, exempelvis för personer som varit eller är offer för prostitution, sexuella övergrepp eller människohandel,
  4. Främja och bekosta opinionsbildande arbete,
  5. Eller liknande verksamhet i enlighet med styrelsens beslut eller verksamhetsplan.

Stockholm den 2 september 2019,
Elise Lindqvist, stiftare och huvudgrundare, direktor Malmskillnadsteamet

Emma Åman, stiftare

Thomas Folcker, stiftare

Ruth Nordström, stiftare

Mikael Oscarsson, stiftare

Magnus Oscarsson, stiftare