2016: Elise Lindqvist-priset till LivsKraft

År 2016 delades det nyinstftade Elise Lindqvist-priset till LivsKraft Rehabiliteringscenter och dess verksamhetschef.

LivsKraft bedriver arbete i fängelser med utvalda motivations- och påverkansprogram samt framtids- och yrkesvägledning för att förbereda intagna inför frigivning. I slutet av fängelsestraffet och efter frigivning arbetar LivsKraft med behandling utifrån 12-stegsprogrammet, erbjuder boende/lägenheter, arbetsträning/arbete och en positiv, berikande fritid.

Det är med stor glädje och tacksamhet som jag och Livskraft fått ta emot det nyinstiftade Elise Lindqvist-priset. Vi ser att Livskrafts-modellen fungerar och hjälper väldigt många till ett värdigt och fungerande liv och att det blir uppmärksammat på detta sätt, känns fantastiskt roligt, säger Thomas Folcker, verksamhetschef vid Livskrafts Rehabiliteringscenter.

LivsKraft och verksamhetschefen, Thomas Folcker har gjort en enorm insats för att hjälpa och inspirera människor att leva ett drogfritt liv och bygga upp ett stabilt socialt nätverk, erhålla egen bostad, en yrkesutbildning och ett arbete. En frigiven människa klarar inte på egen hand att återanpassa sig till samhället enbart genom vård för missbruk eller kriminalitet. LivsKraft har givit dessa människor förutsättningarna och verktygen de behöver och hjälpt dem tillbaka till ett människovärdigt liv, säger Elise Lindqvist.