2019: Jonatan Alfvén tilldelas Elise Lindqvist-priset.

Jonatan Alfvén, ambassadör för hjälporganisationen Love and Hope, tilldelas Elise Lindqvist-priset 2019. Prisutdelningen kommer äga rum vid Hotel Scandic Klara den 25 april 2019 kl 16.

Love and Hope är en svensk hjälporganisation som arbetar mot barnsexhandel i Indien, Bangladesh, Sri Lanka och Nepal, både med förebyggande insatser och med att rädda och hjälpa de barn som redan utsatts och sålts. Jonatan Alfvén arbetar vid tre bordellområden i Indien med att hjälpa utsatta kvinnor och barn. Han har genom hjälporganisationen Love and Hope varit med och startat både barnhem och skolor som gett många barn en ny framtid. Samtidigt har han genom opinionsbildning i Sverige lyft frågan om kvinnors och barns rättigheter och värde.

Se bilder från prisutdelningen här.

”Priset tilldelas Jonatan Alfvén för hans starka insatser för att bekämpa sexhandeln med barn. Sedan han som 20-åring besökte Nepal och mötte de utsatta flickorna, har han med stor passion ägnat sig åt att förebygga och bekämpa sexindustrin. Jonatan står inte bara bredvid och förfasas över mörkret utan han tänder ljus genom att kavla upp ärmarna och jobba, både på plats i bordellområden i Indien och i Sverige med opinionsbildande arbete. Hans arbete genom Love and Hope är beundransvärt och min förhoppning är att många ungdomar skall följa hans exempel. Jonatan har fortsatt kämpa utan att låta sig nedslås, trots hårt motstånd de senaste åren, vilket visar på hans starka karaktär och att han verkligen menar allvar,” säger Elise Lindqvist.
”Jag är så glad och tacksam för den här fina utmärkelsen. Elise är min stora förebild, hon är Sveriges Moder Teresa och att få motta hennes pris är väldigt berörande. Vi får aldrig sluta kämpa, vi behöver fortsätta att stå upp för de svaga och föra de utsattas röster vidare,” säger Jonatan Alvfén.